:::

กฎระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง:ว่าด้วยกฎหมายการเข้า-ออกประเทศและการอพยพโย้กย้าย

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 199
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:28:00

• กฏหมายและการตรวจคนเข้า-ออกประเทศ
• การดำเนินการของชาวต่างชาติในการพำนักอาศัยชั่วคราวและพำนักอาศัยถาวร
• รายละเอียดของการบังคับใช้กฏหมายการเข้า-ออกประเทศและการอพยพโย้กย้าย
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม:สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม : 02-2388-9393 ต่อ 3122

Was this information helpful? Yes    No