:::

สิทธิพื้นฐานของแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 217
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:18:00

ตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ต้องใช้หลักกฏหมายแรงงานพื้นฐาน หลักเกฑณ์กฎหมายแรงงานพื้นฐานถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุด เพื่อปกป้องสิทธิของแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของลูกจ้างและนายจ้าง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้กฏหมายแรงงานพื้นฐานนี้ ทำให้แรงานได้รับการปกป้องคุ้มครองเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการทำงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เป็นข้อกำหนดกฎระเบียบของแรงงาน ห้ามมิให้ต่ำกว่ากฏหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน
ที่ได้กำหนดไว้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา สามารถสอบถามกับหน่วยงานสภาบริหารแรงงาน
ในแต่ละเขตอำเภอ วิธีการติดต่อ กรุณาดูเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

Was this information helpful? Yes    No