:::

การลงทะเบียนรับเลี้ยง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 223
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:17:00


ผู้ยื่นเรื่อง
1.ผู้รับเลี้ยง
2.ผู้ถูกรับเลี้ยง:ถ้าผู้รับเลี้ยงไม่ยื่นเสนอเรื่อง ผู้ถูกรับเลี้ยงยื่นเสนอเรื่องได้
3.บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (ถ้า ไม่มีคน ในข้อ 1 , 2 ยื่นเรื่อง )
4.มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการ:ต้องมีเหตุผลสมประกอบ ต้องผ่านการอนุมัติจากสำนักงานทะเบียน
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.การรับเลี้ยงแบบธรรมดา:พ่อแม่ที่แท้จริงช่วยเหลือทำใบยินยอมในการรับเลี้ยงถ้าหากมีเพียงพ่อคนเดียวในการลทะเบียนยินยอมรับเลี้ยง
ต้องมีแนบหน้าใบภาพเอกสารการตรวจฉบับจริง และต้องมีประทับตราเอกสารครบทั้งสองแผ่นของใบตรวจดีเอ็นเอ
2.การตัดสินให้รับเลี้ยง:หนังสือศาลตัดสินและ หนังสือรับรองการตัดสิน
3.การรับเลี้ยงให้การศึกษา:แสดงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่พ่อผู้ให้กำเนิดได้ทำมา
4.ประทับตราของผู้รับเลี้ยง (หรือเซ็นต์ชื่อ) ทะเบียนสำมะโนครัว บัตรประชาชน และทะเบียนสำมะโนครัวของผู้ถูกรับเลี้ยง สำหรับผู้ได้รับบัตรประชาชนต้องเปลี่ยนบัตรประชาชน (รายละเอียดของกฏเกณฑ์รูปถ่ายกรุณาคลิกhttp://www.ris.gov.tw/187)
5.ในขณะเดียวกันผู้ยื่นเรื่องลงทะเบียนรับเลี้ยงเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อผู้รับเลี้ยง ต้องมีการทำหนังสือสัญญาในการเปลี่ยนสกุลของบุตร
6.มอบให้ผู้อื่นจัดการแทนต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ เซ็นต์ชื่อ (หรือประทับตรา)
7.เอกสารที่ทำในต่างประเทศ ต้องผ่านสถานกงสุลไต้หวันที่ประจำในประเทศ่นั้นๆ หรือสำนักงานตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ;เอกสารที่ทำในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ต้องผ่านจากมูลนิธิ แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบในการตรวจสอบ เอกสารถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานต่างประเทศหรือผ่านการแปลภาษาจีนและรับรองจากทนายความ

หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม :สำนักงานทะเบียนทั่วทุกแห่งในประเทศ

Was this information helpful? Yes    No