:::

การทำสัญญาทรัพย์สินสมรสของสามีและภรรยา

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaiwan New Taipei District Court
ตี : 187
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2018/3/23 下午 03:39:00

1 . ข้อควรรู้ของการทำสัญญาทรัพย์สินสมรสของสามีและภรรยา
คู่สมรสต้องแบ่งทรัพย์สินโดยก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงาน โดยตามสัญญาของกฏหมายแพ่งที่กำหนดในสัญญาระบบทรัพย์สินสมรส (ทรัพย์สินสมรสที่ร่วมกัน ทรัพย์สินสมรสที่แบ่งแยกกัน) โดยเลือกหนึ่งอย่างของระบบทรัพย์สินสมรส ดำเนินการลงทะเบียนโดยทางศาล
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ความรู้ทางกฏหมายตุลาการ
http://pcd.judicial.gov.tw/index.asp?struID=777&cid=804&offset=0&selectID=86
(2) เอกสารในการทำสัญญาทรัพย์สินมรดกของคู่สมรสและข้อควรระวัง กรุณาดูใน
เว็บไซด์ของศาลแขวงอำเภอนิวไทเป:
http://pcd.judicial.gov.tw/?struID=3&cid=35
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม: ศาลแขวงอำเภอนิวไทเป
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม :TEL:(02)2261-6714

Was this information helpful? Yes    No