:::

การโอนสัญชาติ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 217
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:09:00

1. หมวด ข้อมูลการทดสอบโอนสัญชาติ:
(1) คำอธิบายของระบบการทดสอบการโอนสัญชาติ โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขต(เทศบาล(อำเภอ)จังหวัดหรือสำนักงานทะเบียน) โดยรวบรวมและกำหนดเวลาในการทดสอบ หรือมาถึงตอนไหนก็ทำการทดสอบตอนนั้นได้เลย ผู้ที่ต้องการทดสอบ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เกี่ยวกับเวลาสถานที่ในการทดสอบ
(2) แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเรื่องทดสอบการโอนสัญชาติ
(3) ใบตารางรายการเอกสาร ใช้ในการยื่นเรื่องเปลี่ยนและเพิ่มข้อมูล ในใบคะแนนผลการทดสอบการโอนสัญชาติ
(4) การทดสอบการเปลี่ยนโอนสัญชาติ
(5) การทดสอบแบบฟัง
(6) การทดสอบเปลี่ยนโอนสัญชาติแบบ APP
2. เว็บไซต์บริการในการยื่นทำเรื่อง -ตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องสัญชาติ สามารถใส่ระหัสข้อมูลพื้นฐานของตนเองเพื่อทำการตรวจสอบความคืบหน้าของการเปลี่ยนโอนสัญชาติด้วยตนเอง
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม :สำนักงานทะเบียนทุกแห่ง ทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No