:::

การตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 175
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:07:00

1.โรงพยาบาลที่กำหนดให้ตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ
2.รายการการตรวจสุขภาพในการทำบัตรถิ่นที่อยู่หรือทำบัตรที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ (ตาราง ที่ 1)
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม:กระทรวงสาธารณสุขกองควบคุมโรค
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม : 02-2395-9825

Was this information helpful? Yes    No