:::

ถ้าอยู่ในไต้หวันแล้ววีซ่าท่องเที่ยว(visitor visa)หรือวีซ่าพำนักชั่วคราว(Resident Visa)หมดอายุจะต้องทำอย่ารไร?

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 484
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2018/3/23 下午 02:59:00

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
(1) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวันที่ประจำในแต่ละเมือง
(2) หน่วยปราบปรามพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวันที่ประจำแต่ละเมือง
(3) กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน

2. เอกสารที่ต้องเตรียม:
(1) แบบฟอรม์ยื่นเรื่อง
(2) หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทาง
(3) ตั๋วเครื่องบิน หรือ (เรือ)ที่จองแล้วใน 7 วัน
(4) เอกสารหรือเหตุผลต่าง ๆ ของการหมดอายุ
(5) ค่าปรับ

3. ระยะเวลาของการทำการ:ทำได้ตลอด

4. ข้อควรระวัง:
(1.) ยกเว้นผู้ป่วยหนักหรือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะยื่นเรื่อง นอกนั้นผู้ยื่นทำเรื่องต้องมาทำด้วยตนเอง
(2.) วีซ่าท่องเที่ยว(visitor visa) ที่หมดอายุไม่เกิน 90 วัน นอกจากสามารถไปดำเนินการได้ที่ศูนย์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่อาศัยแล้ว ยังสามารถเตรียมเอกสารให้ครบแล้วไปที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน(ท่าเรือ) เพื่อดำเนินการขั้นตอนออกนอกประเทศ
(3.) วีซ่าท่องเที่ยว(visitor visa)ที่หมดอายุของชาวต่างชาติ จะถูกควบคุมจำกัดในการเข้าประเทศในครั้งต่อไป การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าที่หมดอายุหรือการพำนักเกิน
หรือค่าปรับและการดำเนินการออกนอกประเทศนั้น เป็นงานบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม:กระทรวงมหาดไทยไต้หวันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม:02-2388-9393 ต่อสาย 3122

Was this information helpful? Yes    No