:::

ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมญาติที่ไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Foreign Affairs
ตี : 193
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2018/3/23 下午 03:22:00

1 รายละเอียดของการขอทำวีซ่าของชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมญาติในไต้หวัน
การขอทำวีซ่าของชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมญาติในไต้หวัน โดยที่ผู้ร้องขอต้องแนบเอกสารตามหัวข้อต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม ขอยื่นเรื่องได้ที่หน่วยงานราชการไต้หวันที่ประจำในประเทศของท่าน ที่ประเทศไทยคือ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
https://www.boca.gov.tw/content?CuItem=1882&mp=1

2, ข้อควรรู้ของคู่สมรส ชาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ( ไฟล์ doc) เวียดนาม กัมพูชาในการทำเรื่องขอวีซ่าเยี่ยมญาติ ให้กับญาติพี่น้องที่จะเข้ามาในไต้หวัน
http://www.boca.gov.tw/content?mp=1&CuItem=3464

หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม:สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม:02-23432888

Was this information helpful? Yes    No