:::

ชาวต่างชาติ (รวมทั้งผู้ไร้สัญชาติ)พำนักชั่วคราวและพำนักถาวร

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 201
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2018/3/23 下午 03:17:00

ชาวต่างชาติที่จะขอยื่นคำร้อง ขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว บัตรถิ่นที่อยุ่ชั่วคราว บัตรถิ่นที่อยู่ถาวร ต้องแนบเอกสารต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม ยื่นเรื่องดำเนินการได้ที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รายละเอียดสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง
1. ระเบียบกฏหมาย
ฉบับภาษาจีน:https://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1083408&ctNode=30080&mp=law
ฉบับภาษาอังกฤษ:
http://glrs.moi.gov.tw/EngLawContent.aspx?Type=E&id=239  
2. ข้อควรรู้ในการยื่นเรื่อง
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32598&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1&xq_xCat=R
3.หน่วยงานที่สอบถาม:สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เบอร์โทรศัพท์สอบถาม:02-02-2388-9393 ต่อสาย 3122

Was this information helpful? Yes    No