:::

Báo cáo điều phối sự vụ Tân di dân

nhãn
vị trí
Lượt : 206
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/11/1 上午 11:18:00

Người nước ngoài nhập cư theo diện hôn nhân tại Đài Loan bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, khu vực Đông Nam Á, và Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực châu Âu và Mỹ. Trước mắt số lượng hiện tại đã hơn 500.000 người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có 500.000 gia đình tiếp xúc với văn hóa đa nguyên, và số lượng con em Tân di dân cũng đã có số lượng đột phá là 350.000 người. Với mục đích hỗ trợ và tiếp sức cho Tân di dân trở thành lực lượng mới trong xã hội Đài Loan, và đặc biệt là để giúp cho Tân di dân thế hệ thứ hai trong việc khai phát thị trường Đông Nam Á trong tương lai, không những mở rộng tầm nhìn và quan điểm việc làm quốc tế của thanh thiếu niên, mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh.
Đối mặt với những thay đổi về cơ cấu nhân khẩu, đặc biệt là giúp cho nhóm người nhập cư theo diện hôn nhân có thể thích nghi, ổn định, phát triển và mang lại nguyên tố văn hoá mới cho xã hội Đài Loan. Song bên cạnh đó sự trưởng thành của con em Tân di dân, cũng là một nguồn tài sản mới của đất nước. Do đó, Chính phủ đã tích cực thúc đẩy việc thành lập báo cáo điều phối sự vụ Tân di dân. Tháng 6 năm 2015 đã phê duyệt công bố các điểm bố trí Viện hành chính giải quyết điều phối sự vụ Tân di dân. và đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 4 tháng 8 năm 2015, chủ trì bởi các ông Mao viện trưởng Viện hành chính .

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không