:::

Hoan nghênh báo danh “ Lớp tuyên truyền luật pháp và kiến thức cuộc sống giành cho Tân di dân khóa 2016” do trạm phục vụ Sở Di Dân huyện Nghi Lan tổ chức.

nhãn
vị trí
Hoan nghênh báo danh “ Lớp tuyên truyền luật pháp và kiến thức cuộc sống giành cho Tân di dân khóa 2016” do trạm phục vụ Sở Di Dân huyện Nghi Lan tổ chức.
Hoan nghênh báo danh “ Lớp tuyên truyền luật pháp và kiến thức cuộc sống giành cho Tân di dân khóa 2016” do trạm phục vụ Sở Di Dân huyện Nghi Lan tổ chức.
Lượt : 150
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 11:02:00

Nhằm giúp cho Tân di dân thích nghi hơn với quê hương thứ hai là Đài Loan, nên trạm phục vụ Sở Di Dân huyện Nghi Lan đặc biệt mời Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình và xã hội, Sở hộ chính sự vụ La Đông, Cục vệ sinh, Cục lao động chính phủ huyện Nghi Lan, và Sở di dân huyện Nghi Lan. Nội dung lớp học liên quan đến phúc lợi xã hội, vệ sinh, luật cư trú và quy định nhập tịch, ý thức bảo vệ môi trường của huyện Nghi Lan. Giúp cư dân mới hiểu được quyền lợi của họ ở Đài Loan, và cung cấp tư vấn tại chỗ! Hoan nghênh các bạn cư dân mới tham gia.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:343 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không