:::

Lớp bổ túc Trung- Tiểu học của chính phủ huyện Nam Đầu

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 185
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:57:00

Nhằm giúp cho các đối tượng công dân thất học, và các phối ngẫu nước ngoài và Đại Lục nâng cao trình độ học vấn. Hiện các trường trung học tại huyện Nam Đầu như: Dục Anh, Diễn Bình, tiểu học Hoà Bình, Nam Đầu, Thảo Đồn, Bộ Lí, đều có tổ chức lớp bổ túc nâng cao trình độ.
Tên gọi chính thức của bổ túc trình độ phổ thông trung học là Tiến tu trình độ, muốn biết thêm các thông tin nghiệp vụ liên quan có liên lạc Bộ Giáo Dục, gọi số: 049-2203430

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không