:::

Hoan nghênh báo danh lớp học đào tạo nhân viên hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Hoan nghênh báo danh lớp học đào tạo nhân viên hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ.
Hoan nghênh báo danh lớp học đào tạo nhân viên hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ.
Lượt : 147
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:28:00

Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên thực thi lớp học tiếng mẹ đẻ vào năm 2018 của Sở quốc giáo Bộ giáo dục, tổ chức lớp đào tạo nhân viên hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ, tham gia khoá học hoàn toàn miễn phí, học viên hợp cách sẽ được cấp phát bằng chứng nhận “ nhân viên hỗ trợ dạy học” , có tư cách đảm nhiệm công việc dạy tiếng mẹ đẻ, các thông tin liên quan có thể lên mạng tìm kiếm
Trang web:
Kế hoạch nhân viên chăm sóc giáo dục con em Tân di dân.
Tìm kiếm các lớp học.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không