:::

Tìm kiếm thông tin mở lớp “ lớp học đào tạo phục vụ chăm sóc” của huyện thị.

nhãn
vị trí
Lượt : 201
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:24:00

1.Vì đáp ứng nhu cầu chăm sóc nhân lực dài hạn của quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc, thúc đẩy việc lưu thông lẫn nhau giữa nhân viên phục vụ gia đình với nhân viên phục vụ chăm sóc bệnh nhân, tăng cơ hội việc làm. Và khoá học này chủ yếu đào tạo tổng hợp đào tạo về chăm sóc phục vụ gia đình và chăm sóc bệnh nhân.
2.Đối tượng đào tạo: 16 tuổi trở lên, sức khỏe tốt, nhiệt tình với công việc phục vụ chăm sóc.
3.Thông tin đào tạo: Tất cả các huyện thị mở lớp của toàn quốc mời vào trang web tìm hiểu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không