:::

Lịch học của Trung tâm học tập Tân di dân thành phố Đào Viên năm 2016

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lịch học của Trung tâm học tập Tân di dân thành phố Đào Viên năm 2016
Lịch học của Trung tâm học tập Tân di dân thành phố Đào Viên năm 2016
Lượt : 138
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:17:00

Nhằm giúp cho Tân di dân rèn luyện quan điểm giúp mình giúp người, tự lập tự cường, và khích lệ Tân di dân và người nhà có thêm sự tự tin, tăng cường tiếp xúc với xã hội, thâm nhập môi trường sống, sáng tạo công việc và điều kiện thích đáng, độc lập giáo dục con cái..v.v.. để cải thiện hơn về cuộc sống. Trung tâm chúng tôi đã quy hoạch các lớp học thường thái giành cho Tân di dân như: lớp tiếng hoa, lớp trang điểm cơ bản, lớp làm móng vẽ nail, lớp sáng tạo thủ công..v..v.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không