:::

Huyện Chương Hoá mở lớp huấn luyện việc làm giành cho người thất nghiệp .

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Huyện Chương Hoá mở lớp huấn luyện việc làm giành cho người thất nghiệp .
Huyện Chương Hoá mở lớp huấn luyện việc làm giành cho người thất nghiệp .
Lượt : 188
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:14:00

Chính phủ huyện Chương Hoá mở lớp “ Lớp huấn luyện việc làm giành cho người thất nghiệp”, đào tạo kỹ năng chuyên môn cho người thất nghiệp, phụ đạo giúp cho học viên thi lấy được bằng cấp liên quan, đào tạo khả năng cạnh tranh thị trường, đạt được mục đích hợp nhất sau đào tạo, nhằm giúp cho học viên sau huấn luyện sẽ tìm việc làm suôn sẻ hơn.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không