:::

Thông tin mở lớp học chữ trình độ giáo dục cơ bản giành cho người trưởng thành và phối ngẫu nước ngoài huyện Chương Hoá năm 2016.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 127
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 10:09:00

Huyện Chương Hoá tổng cộng mở 41 lớp học chữ cơ bản cho người lớn khóa học 2016, mục đích chính nhằm thực thi giáo dục về học chữ, về cuộc sống và nâng cao khả năng giao tiếp ngôn ngữ. Hoan nghênh tất cả Tân di dân huyện Chương Hoá tham gia.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không