:::

အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါအကြောင်းနားလည်ရန်

Label
Location
Hit : 154
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:38:00

နေထိုင်သူသစ်များ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်တာဆီးရေးအသိပညာနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်နည်းပညာများ သိရှိနားလည်ဖို့အကူအညီပေးကာ ၎င်းတို့၏သတိရှိမှုကိုမြှင့်တင်ရန် အင်္ဂလိပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာစကားဖြင့် “HIV ပိုးကိုကြိုတင်ကာကွယ် အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါမရှိသောအနာဂတ်ဆီသို့ရှေ့လှမ်း” ကျန်းမာရေးပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များပြုလုပ်ထားပြီး နေထိုင်သူသစ်များ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါအသိပညာပိုမိုခိုင်ခံ့စေသည်။ မာတိကာအကြမ်းဖျင်း:အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါပိုး၊ ကူးစက်လမ်းကြောင်း၊ ကာကွယ်နည်းလမ်း၊ စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်း စသည်တို့ကိုသိရှိနားလည်ရန်။ အကယ်၍ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဆိုင်ရာသံသယမေးခွန်းများရှိခဲ့လျှင် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရောဂါကာကွယ်ရေးအထူးဖုန်းလိုင်း 1922 သို့မဟုတ် 0800-001922 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No