:::

ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်

Label
Location
Hit : 191
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:38:00

နေထိုင်သူသစ်များအား သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ အင်တရိုဗိုင်းရပ်စ်၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ၏ ကာကွယ်တာဆီးရေးအသိပညာနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်နည်းပညာများ သိရှိနားလည်ဖို့အကူအညီပေးကာ ၎င်းတို့၏သတိရှိမှုကိုမြှင့်တင်ရန် အင်္ဂလိပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာစကားဖြင့် ကျန်းမာရေးပညာပေးပိုစတာနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များပြုလုပ်ထားပြီး နေထိုင်သူသစ်များ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအသိပညာပိုမိုခိုင်ခံ့စေသည်။
မာတိကာအကြမ်းဖျင်း:တွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ အင်တရိုဗိုင်းရပ်စ်၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ၏ ကူးစက်လမ်းကြောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာ၊ ကာကွယ်နည်းလမ်းစသည်တို့ကိုသိရှိရန်။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာသံသယမေးခွန်းများရှိခဲ့လျှင် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရောဂါကာကွယ်ရေးအထူးဖုန်းလိုင်း 1922 သို့မဟုတ် 0800-001922 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No