:::

ငှါးရမ်းထောက်ပံ့ငွေစရိတ်

Label
Location
Hit : 157
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 上午 11:52:00

အကယ်၍ သင်သည် ထိုင်ပေမြို့ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုရုံးသို့ အလုပ်ရှာပြီး အလုပ်လက်မဲ့အချိန်ကာလ ၃ လအထက်ဆက်တိုက်အလုပ်မဲ့လုပ်သား သို့မဟုတ် အလုပ်လက်မဲ့အချိန်ကာလ ၃၀ ရက်အထက်ဆက်တိုက်အလုပ်မဲ့ ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသူ စသည့်အထူးပုဂ္ဂိုလ်) ဖြစ်လျှင် အလုပ်အကိုင်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းမှတဆင့် အလုပ်အကိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းမအောင်မြင်ပါက ငှါးရမ်းထောက်ပံ့စရိတ်အကြံပြုကဒ်ပေးအပ်နိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်မှ သင့်ကိုအလုပ်ခေါ်ဆောင်ပြီး ၃၀ ရက်နောက်တွင် ငှါးရမ်းထောက်ပံ့စရိတ်လျှောက်တင်နိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No