:::

မျိုးစုံအလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းတွင်

Label
Location
Hit : 179
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 上午 11:51:00

အကယ်၍ သင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သော် လူမှုရေးပိုင်းကဏ္ဍ နှင့် စီးပွားရေးပိုင်းကဏ္ဍရှိ မျိုးစုံအလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ မျိုးစုံအလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ပေးအပ်မည့်စံသတ်မှတ်ချက်မှာ တစ်နာရီလျှင် ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၁၅ ယွမ် ( အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေ တစ်နာရီအနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအလိုက်ညှိနှိုင်းပြုပြင်မည်။) ဖြစ်ပြီး လစဉ်အမြင့်ဆုံး ၁၇၆ နာရီနှင့် အကြာဆုံး ၁၂ လပေးအပ်ရန်ကန့်သတ်ထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No