:::

ယာယီအလုပ်စရိတ်

Label
Location
Hit : 156
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 上午 11:51:00

အကယ်၍ သင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သော် အလုပ်အကိုင်စင်တာသို့သွားရောက်ကာ အလုပ်ရှာစာရင်းသွင်းပြီး မိတ်ဆက်ပေးသောပုံမှန်အလုပ်မှ ၁၄ ရက်အတွင်းသင့်လျော်သောအလုပ်ရှာမတွေ့ပါက အကဲဖြတ်ပြီးနောက်အလုပ်အခွင့်အရေးမရှိလျှင် “ယာယီအလုပ်စရိတ်” လျှောက်တင်နိုင်သည်။ ပေးအပ်မည့်ယာယီအလုပ်စရိတ်စံမှာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြော်ငြာထားသော အလုပ်ချိန်နာရီ၏အခြေခံလုပ်အားခဖြစ်ပြီး လစဉ်အမြင့်ဆုံး ၁၇၆ နာရီနှင့်အကြာဆုံး ၆ လကန့်သတ်ထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No