:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း တက်စဉ် နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေး

Label
LocationTaiwan
Hit : 257
Date : 2016/8/3
Updated : 2018/5/25 上午 09:25:00

(၁) အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီး
ဌာန ဖွင့်လှစ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းတွင် လာ
ရောက်သင်ယူသော အလုပ်လက်မဲ့နိုင်ငံသားသစ်များအား သင်
တန်းခအပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးသည်။

(၂) အလုပ်လက်မဲ့နိုင်ငံသားသစ်များသည် အစိုးရ၏အလုပ်ရရှိ
ရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းသင်တန်းတက်ရန် အကြံပြုခဲ့ခြင်း၊ (သို့) သက်ဆိုင်ရာ
ဌာနများ၏ ရွေးချယ်မှုခံရပြီး တစ်နေ့လုံးတက်ရသောသင်တန်း
ဖြစ်ပါက သင်တန်းတက်ချိန်အတွင်း နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာ
ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်၍ရသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးမှာ အလုပ်
သမားဝန်ကြီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းကြေငြာထားသော အခြေခံလခ၏
60% ဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No