:::

ကလေးမွေးစားခြင်း ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ

Label
Location
Hit : 226
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:10:00

၁. လျှောက်တင်သူ
(၁) ကလေးမွေးစားသူ သို့မဟုတ် မွေးစားခံရသူ
(၂) အကျိုးသက်ဆိုင်သူ:အထက်ပါလျှေက်တင်သူမရှိသောအခါ
(၃) လွှဲအပ်ခံရသူ
၂. လိုအပ်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း
(၁) တရားရုံးမှအစီရင်ခံစာနှင့်ဆုံးဖြတ်လက်မှတ်
(၂) လျှောက်တင်သူနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုး (သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံး) နှင့် မွေးစားသူ၊ မွေးစားခံသူ၏သန်းခေါင်စာရင်း၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် (မှတ်ပုံတင်ရယူပြီးသူသည် မှတ်ပုံတင်အသစ်ပြောင်းရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းရိုက်ကူးထားသည့် ကိုယ်တစ်ဝက်ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ၁ ပုံ နှင့် အခကြေး ၅၀ ယွမ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။) (ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကိုဤဝဘ်ဆိုက်တွင်အသေးစိတ်ဖတ်ရန် http://www.ris.gov.tw/187 )
(၃) မွေးစားသူသည် မွေးစားခံရသောသားသမီးအား မွေးစားဖခင်အမည်အလိုက် (သို့) မွေးစားမိခင်အမည်အလိုက် (သို့) နဂိုအမည်ဖြင့်သာ အမည်ပေး သဘောတူစာရွက်စာတမ်းရေးထိုးသင့်သည်။
(မွေးစားသားသမီးအမည်ပေးသဘောတူစာရွက်စာတမ်းပေးအပ်ရန်)
(၄) လွှဲအပ်လုပ်ဆောင်သူသည် လွှဲအပ်စာရွက်စာတမ်းနှင့် လွှဲအပ်ခံရသူ၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုး (သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံး)ပေးရန်လိုအပ်သည်။
(၅) နိုင်ငံခြားတွင်လုပ်ဆောင်သောစာရွက်စာတမ်းများကို နိုင်ငံခြားရှိအာအိုစီသံရုံး၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၊ ၀န်ဆောင်ရုံး သို့မဟုတ် အခြားသောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာဏာပေးထားသောအာဏာပိုင်မှ စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ တရုတ်ပြည်မတွင်လုပ်ဆောင်သောစာရွက်စာတမ်းများသည် ရေလက်ကြားဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှစစ်ဆေးအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းများသည် နိုင်ငံခြားသံရုံး သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းသက်သေခံမှအတည်ပြုသော တရုတ်ဘာသာပြန်လိုအပ်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : တပြည်လုံးရှိ
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန

Was this information helpful? Yes    No