:::

မွေးစာရင်းဘယ်လိုသွင်းရမလဲ

Label
Location
Hit : 174
Date : 2016/8/3
Updated : 2018/3/23 下午 03:46:00

ဖခင်၊ မိခင်၊ အဘိုး၊ အဘွား၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ အတူနေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ကျွေးမွေးသူသည် လျှောက်တင်သူအဖြစ် မွေးစာရင်းသွင်းနိုင်ပြီး အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုအသင့်ပြင်ကာ သန်းခေါင်စာရင်းသွင်းလိုသော အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
1、 မွေးစာရင်း (မူရင်းလိုအပ်သည်)
2、 သန်းခေါင်စာရင်း၊ လျှောက်တင်သူနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ တံဆိပ်တုံး(သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုး)၊ မိဘလက်ထပ်သည့်နေ့ရက် သို့မဟုတ် အတူနေထိုင်သည့်ရက်စွဲ။
3、 အခြားသူကိုလွှဲအပ်လျှောက်တင်ရန်အပ်နှံလျှင် ကိုယ်စားပြုစာရွက်စာတမ်း၊ ကိုယ်စားပြုသူနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ တံဆိပ်တုံး(သို့မဟုတ်လက်မှတ်ရေးထိုး)ပေးအပ်ရမည်။
4、 သားသမီးမိဘအမည်လိုက်ခြင်းကတိပြုစာချုပ် (နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားအိမ်ထောင်ဖက် မွေးဖွားသောသားသမီးလည်းနည်းတူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံသားအမည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။) မွေးစာရင်းတွင်မှတ်သားထားပြီးပါက ကတိပြုစာချုပ်ပေးရန်မလိုပါ။ (စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူ အကွက်နေရာတွင် မွေးကင်းစကလေး၏မိဘအရင်းသာလက်မှတ်ရေးထိုး သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံးနှိပ်ရန်လိုအပ်သည်။)
5、 မိဘမဲ့ကလေးငယ်အား မွေးစာရင်းသွင်းလျှင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကလေးငယ်ဓာတ်ပုံကို မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ဆောင်ရမည်။
6、 အကျိုးသက်ဆိုင်သူအဖြစ်လျှောက်တင်ပါက အကျိုးသက်ဆိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : သန်းခေါင်းစာရင်းဝင်ဒေသမှ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန

Was this information helpful? Yes    No