:::

ကွာရှင်းပြီးနောက် အရွယ်မရောက်သေးသောသားသမီးအပေါ် ထမ်းဆောင်ရမည့် အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစာရင်းသွင်းခြင်း

Label
Location
Hit : 155
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:09:00

ကွာရှင်းပြီးနောက် အရွယ်မရောက်သေးသောသားသမီးအပေါ် ထမ်းဆောင်ရမည့် အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစာရင်းသွင်းရာတွင် တစ်ဖက်တည်းသောသူ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှလျှောက်တင်သူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ကတိပြုစာချုပ် သို့မဟုတ် တရားရုံးမှအစီရင်ခံစာနှင့်ဆုံးဖြတ်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်
တရားရုံးမှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းသဘောတူသည့်စာရွက်စာတမ်း)၊ လျှောက်တင်သူမှတ်ပုံတင်၊ တံဆိပ်တုံး (သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုး) နှင့် သားသမီး၏အိမ်ထောင်စုဇယားဖြင့် နေရာတကာရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ အခြားသူကိုလုပ်ဆောင်ရန်အပ်နှံလိုသော် လွှဲအပ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်း၊ လွှဲအပ်ခံရသူ၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ တံဆိပ်တုံး (လက်မှတ်ရေးထိုးလို့ရ)တို့ကိုအသင့်ပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှလွှဲအပ်လုပ်ဆောင်ရန်အပ်နှံလျှင် နိုင်ငံခြားရှိအာအိုစီသံရုံး သို့မဟုတ် အစိုးရမှအတည်ပြုသောအာဏာပိုင်များ၏ စိစစ်အတည်ပြုသောလွှဲအပ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ်
ခွင့်ပြုချက်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများဒေါင်းလုတ်ရန်:
ပေးဆောင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရန်ဇယား၊ လွှဲအပ်အုပ်ထိန်းလျှောက်လွှာနှင့် လွှဲအပ်ခံရသူ(သဘောတူ)စာရွက်စာတမ်း
http://www.ychbo.gov.tw/30400e08.html
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : တပြည်လုံးရှိ
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန

Was this information helpful? Yes    No