:::

နိုင်ငံသားပြုခွင့်

Label
Location
Hit : 182
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:08:00

1、နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲသတင်းကဏ္ဍ
(1)နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲသည် စမ်းသပ်စာမေးပွဲကျင်းပသောအာဏာပိုင်အသီးသီး (မြူနီစီပယ်မြို့၊ (ခရိုင်) မြို့အစိုးရ သို့မဟုတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန)မှ ပုံမှန်စုရုံးကျင်းပမည် သို့မဟုတ် ရောက်သည်နှင့်ချက်ချင်းဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းထားသည်။ ပါ၀င်ဖြေဆိုလိုသူများ စမ်းသပ်စာမေးပွဲကျင်းပသောအာဏာပိုင်ဆီသို့ ဖြေဆိုရန်အချိန်နှင့်နေရာကိုအရင်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
(2)နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲ လျှောက်လွှာနှင့်လိုအပ်သောသက်သေအထောက်အထားဇယား။
(3) စမ်းသပ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း အသစ်ပြောင်းလဲထုတ်ပေးရန်နှင့် အစားထိုး ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာနှင့် လိုအပ်သောသက်သေအထောက်အထားဇယား။
(4) နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုပြီးခဲ့သောမေးခွန်းများ။
(5) နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုပြီးခဲ့သော စကားအသံဖြင့် မေးခွန်းများ ။
(6) နိုင်ငံသားပြုခွင့် စမ်းသပ်စာမေးပွဲ APP
2、 အင်တာနက်မှလျှောက်တင်ရန်ဝန်ဆောင်မှု- နိုင်ငံသားကိစ္စအခြေအနေစုံစမ်းရှာဖွေရန်။ သက်ဆိုင်သူသည် သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအကြောင်းရေးသွင်းပြီး နိုင်ငံသားပြုခွင့်ကိစ္စအခြေအနေကိုစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : တပြည်လုံးရှိ
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန

Was this information helpful? Yes    No