:::

နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း

Label
Location
Hit : 174
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:15:00

၁. နိုင်ငံခြားသားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် သတ်မှတ်ထားသောဆေးရုံ
၂. နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြေချနေထိုင်ရန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအထောက်အထား စစ်ဆေးရမည့်အကြောင်းအရာဇယား (ဒုတိယဇယား)
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဖုန်း : 02-2395-9825

Was this information helpful? Yes    No