:::

နိုင်ငံခြားသား (နိုင်ငံမဲ့အပါအဝင်) ရပ်ဆိုင်းနေထိုင်ခွင့်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင်

Hit : 151
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:12:00

ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်သောနိုင်ငံခြားသားများ ရပ်ဆိုင်းနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးရန်၊ နေထိုင်ခွင့်ကဒ်ပြားနှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကဒ်ပြားလျှောက်တင်လိုလျှင် လျှောက်တင်လိုသူမှ လျှောက်တင်ရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းနှင့် အခကြေးငွေကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လျှောက်တင်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အကြောင်းရင်းကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဝဘ်ဆိုက်သို့ ကိုးကားဖတ်ရှုပါ။
1. တရားဥပဒေ

တရုတ်ဗားရှင်း
https://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1083408&ctNode=30080&mp=law

အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း http://glrs.moi.gov.tw/EngLawContent.aspx?Type=E&id=239

2. လျှောက်တင်လျှင်သိသင့်သည့်အချက်အလက်များ
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32598&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1&xq_xCat=R

3. စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်အထူးဖုန်းလိုင်း : 02-02-2388-9393 လိုင်းခွဲ 3122

Was this information helpful? Yes    No