:::

နေထိုင်သူသစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဆိုင်ရာအမေးအဖြေ ၀န်ဆောင်မှုလက်စွဲစာအုပ်

Hit : 564
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/11/15 下午 04:29:00

ယခုနှစ်ပိုင်းကာလတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသူ များပြားလာခြင်းကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကိုလေးစားသောအားဖြင့် အားနည်းသောလူအုပ်စုကိုဂရုစိုက်မှုပေးရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုနှင့် နေထိုင်သူသစ်များ၏ အကျိုးအခွင့်အာဏာစောင့်ရှောက်နိုင်စေရန် ပြည်တွင်းအခွန်စနစ်ကိုလေ့လာဖို့အကူအညီပေးထားသည်။ ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန မြောက်ပိုင်းဒေသ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ပန်ချောင်ဌာနခွဲမှ ဘာသာစကား ၈ မျိုးဖြင့် Q&A လက်စွဲစာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီး လိုအပ်သောနေထိုင်သူသစ်များအသုံးချနိုင်ရန်အတွက် “နေထိုင်သူသစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဆိုင်ရာအမေးအဖြေ Q&A ” ၀န်ဆောင်မှုလက်စွဲစာအုပ်အဖြစ် ပြည်သူများအခမဲ့ယူဆောင်ဖတ်ရှုရန်ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကို ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန မြောက်ပိုင်းဒေသ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 03-3396789 # 1279 သို့ဆက်သွယ်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No