:::

အင်ဒိုနီးရှား ထိုင်း ဗီယက်နမ် ဘာသာစကားဖြင့် အခွန်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းများ

Hit : 699
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/11/15 下午 04:28:00

ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် ဘာသာစကားအထူးကဏ္ဍဝဘ်ဆိုက်ကို ထူထောင်ထားသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှမိခင်ဘာသာစကား (အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်) ဖြင့် အခွန်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းများ၊ သုံးနေကျစာရင်းဇယားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အခြေခံဘဝနေထိုင်မှုဆိုင်ရာသတင်းများ စသည်တို့ကို နေထိုင်သူသစ် သို့မဟုတ် ထိုင်ဝမ်သို့အလုပ်အကိုင်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတို့အား ကျွနု်ပ်နိုင်ငံ၏အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုနားလည်စေရန် ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မြှင့်တင်ဖော်ထုတ်ထားသည်။
သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကို ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 02-23113711#1137 သို့ဆက်သွယ်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No