:::

နေထိုင်သူသစ် စာတိုက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်ကိစ္စရေးရာအကျဉ်းချုပ်

Label
Location
Hit : 547
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/11/15 下午 04:28:00

အိမ္ေထာင္စု၏၀င္ေငြနွင့္အသံုးစရိတ္ကို အက်ိဳးရွိစြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစု၏ အေျခခံေနထုိင္မႈျဖစ္ရာ ေနထိုင္သူသစ္မ်ားထိုင္၀မ္သို႔ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ကုိယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္ကို နီးစပ္ရာစာတိုက္သို႔သြားေရာက္ဖြင့္ယူနိုင္ၿပီး မိမိ၏ေငြေၾကးဘ႑ာေရးမ်ားကိုစီမံသံုးသပ္နိုင္သည့္အျပင္ လစာ၀င္ေငြလဲႊေျပာင္းျခင္းအျဖစ္လည္းအသံုးျပဳနိုင္သည္။
အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိလိုလွ်င္ က်ံဳးဟြာစာတိုက္ကိုဆက္သြယ္ပါ။

Was this information helpful? Yes    No