:::

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အွန်လိုင်းမှာလေ့ကျင့်ဖြေဆိုစနစ်

Hit : 645
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/11/15 下午 04:25:00

နေထိုင်သူသစ်များ ထိုင်ဝမ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့ လျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန “တရုတ်-ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်-အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်-ထိုင်း၊ တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်-မြန်မာ၊ တရုတ်-အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်-ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ရှု ဖြေဆိုပြီးဆိုင်ကယ်လိုင်စင်စာမေးပွဲမေးခွန်းစု” ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး ကြီးကြပ်မှုရုံးအသီးသီးသို့ဖြန့်ဝေပေးပြီးဖြစ်ရာ နေထိုင်သူသစ်များ လိုင်စင်ကိုအောင်မြင်စွာဖြေယူကာ “ခရီးလမ်း” ပြဿနာဖြေရှင်းရန်အတွက် အခမဲ့သွားရောက်ယူဆောင်နိုင်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖြေဆိုပြီးကားမောင်းလိုင်စင်စာမေးပွဲမေးခွန်းစုကို ၈ နိုင်ငံမှဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ထားပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဖြေဆိုပြီးစာမေးပွဲမေးခွန်းစုကို ဘာသာစကား ၁၀ မျိုးဖြင့် အသံသွင်းထားပြီး နေထိုင်သူသစ်များရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်ရန် ကြီးကြပ်မှုရုံးအသီးသီးသို့ပေးပို့ထားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝဘ်ဆိုက်ထူထောင်ပြီး အရင်းအမြစ်စနစ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်အစား အွန်လိုင်းမှာလေ့ကျင့်သင်ယူပြီး အရေး (အပြော) လေ့ကျင့်ဖြေဆိုရန် ဘာသာစကား ၈ မျိုးဖြင့် စာမေးပွဲမေးခွန်းစုကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ နေထိုင်သူသစ်များ စာမေးပွဲမဖြေခင် မေးခွန်းပုံစံများကိုကျွမ်းကျင်စွာနားလည်စေရန် ကိုယ့်လိုအပ်ချက်အလိုက်ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သည်။
နောက်ပြီး တိုးချဲ့ပြုပြင်ထားသော ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်စာမေးပွဲမေးခွန်းစုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့်အတူ အွန်လိုင်းမှာလေ့ကျင့်ဖြေဆိုနိုင်ရန် တရားဝင်တင်လိုက်သည်။

Was this information helpful? Yes    No