:::

နိုင်ငံသားသစ်တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေအကျဉ်းချုပ်

Hit : 172
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/9/14 下午 05:43:00

၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် ၂၉၀၀ ကြိမ်မြောက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးညွှန်ကြားချက် “နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက် သီးသန့်စောင့်ရှောက်ရန် ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်း အရ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်စောင့်ရှောက်ညွှန်ကြားရေးရန်ပုံငွေကို စီမံထားသည်။ ထိုင်ဝမ်ငွေသန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ယွမ်ကို ၁၀နှစ်ခွဲ၍ ကောက်ခြံပီး သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွွေအဖြစ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ထူထောင်ထားသည်။ ဤရန်ပုံငွေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်စံနစ်၊ ဘက်စုံစောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်ရေးကို ထက်မံခိုင်မာလာစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။

ဤရန်ပုံငွေဖြင့်တိုက်တွန်းလိုသော နေထိုင်သူသစ်စောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည့်သူများမှာ နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်ပြည်အိမ်ထောင်ဖက်တို့ပါ၀င်ပြီး ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏သားသမီးအထိတိုးချဲ့ထားသည်။ လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန် တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းအမြစ်သစ်အဖြစ် နေထိုင်သူသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီးပျိုးထောင်ခြင်းကိုလည်းမြှင့်တင်ထားသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက် တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပသော နိုင်ငံသားသစ်ကိစ္စရေးရာညှိနှိုင်းမှုမှတ်တမ်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရံပုံငွေအမည်ကို “နိုင်ငံသားသစ် ရန်ပုံငွေ အဖြစ်ပြုပြင်လိုက်ပြီး ရန်ပုံငွေအတိုင်းအတာကို ထိုင်ဝမ်ငွေသန်းပေါင်း ၁၀၀၀ အထိဆက်လက်ထိန်းထားသည်။

နေထိုင်သူသစ်စောင့်ရှောက်မှုကို အဆက်မပြတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် နေထိုင်သူသစ်မိသားစု၏ဘဝသံသရာနှင့် ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်လာ၍ လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာလူမှုလုံခြုံရေးကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပိုမိုသင့်တော်သောလမ်းညွှန်မှုနှင့်ပျိုးထောင်ခြင်းကို ဤ ရန်ပုံငွေမှ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးမည်။ “နေထိုင်သူသစ်လူမှုလုံခြံုရေး ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်း၊ “နေထိုင်သူသစ်မိသားစုတိုးတက်သင်ယူခြင်းနှင့်သားသမီးကလေးထိန်းကျောင်းထားခြင်း၊ “ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဖြန့်နှံ့ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်စီမံကိန်း၊ “မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာစီမံကိန်း နှင့် “နေထိုင်သူသစ်ဆန်းသစ်တီထွင်ဝန်ဆောင်မှု၊ “ထူးချွန်သူပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ထွက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတက်ကြွလာစေရန်စီမံကိန်း တို့အားကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမည်။

Was this information helpful? Yes    No