:::

တီဘီကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အကျဉ်းချုပ်

Label
Location
Hit : 146
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:37:00

တီဘီကာကွယ်ဆေးသည် အဆုတ်ရောဂါကာကွယ်ရန် လက်ရှိရွေးချယ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ တီဘီကာကွယ်ဆေးနှောင့်နှေးထိုးမှု ဆေးထိုးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆေးထိုးပြီးနောက်အကြံပေးသတိပြုရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရိုးရာဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် “တီဘီကာကွယ်ဆေးနောက်ရွှေ့ဆေးထိုးအချိန်မှတ်ချက်” နှင့် “တီဘီကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မိဘသတိပေးစာ(၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ်)” ထုတ်ဖော်ထောက်ပံ့ထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No