:::

ဖျင်တုံးခရိုင် အိမ်ငှားရမ်းခထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်တင်ခြင်း

Label
Location
Hit : 170
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:03:00

အာအိုစီမှတ်ပုံတင်ရယူပြီးသော နေထိုင်သူသစ်များ နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လမှ သြဂုတ်လတဝိုက်တွင် ခရိုင်အစိုးရ၊ သန်းခေါင်စာရင်းဝင်ထားသောဒေသ သို့မဟုတ် ဤအစိုးရဝဘ်ဆိုက်တွင် လျှောက်လွှာများရယူကာ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအကြောင်းအရာများဖြည့်စွက်ပြီး အိမ်ငှားရမ်းခထောက်ပံ့ကြေးကိုလျှောက်တင်နိုင်သည်။ ပေါင်းစည်းလူနေအိမ်စီမံကိန်းမှ အိမ်ငှားရမ်းခထောက်ပံ့ကြေး၏လက်ခံနေ့ရက်နှင့်ထောက်ပံ့ကြေးကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဆောက်လုပ်ရေးအေဂျင်စီကသတ်မှတ်ထားပြီး စတင်ချိန်နှင့်ပြီးဆုံးချိန်ကို တပြည်လုံးတချိန်တည်းပြိုင်တူလုပ်ဆောင်သွားမည်။

Was this information helpful? Yes    No