:::

ရီလန်ခရိုင်အစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်စသည့် ပျိုးထောင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်း

Label
Location
Hit : 181
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:41:00

ရီလန်ခရိုင်အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နေထိုင်သူသစ်နှင့် ၎င်း၏မိသားစု(နိုင်ငံသား)အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် စသည့် ပျိုးထောင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းများကို ထုတ်ဖော်ပေးထားသည်။ ပါ၀င်သောသတင်းအကြောင်းအရာများမှာ
၁. အလုပ်လက်မဲ့သူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်း
၂. နေထိုင်သူသစ်နည်းပညာစွမ်းရည်ပျိုးထောင်ခြင်းစီမံကိန်း
၃. အလုပ်အကိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု: ခရိုင်အစိုးရအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာကိုတည်ထောင်ပြီး ကုမ္ဗဏီများနှင့်အတူတွဲဖက်ကာအလုပ်သမားရှာဖွေခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ ညခင်းတွင် တွဲဖက်အလုပ်သမားရှာဖွေခြင်းလှုပ်ရှားမှုကျင်းပကာ အလုပ်သမားရှာခြင်းကိုသတင်းစာမှာ အခမဲ့ကြော်ငြာပေးခြင်း၊ နေထိုင်သူသစ်အလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်ကဏ္ဍ(ရီလန်လူအင်အားဘဏ်)တွင် ပြည်သူများအလုပ်ရှာရန်၊ ကုမ္ဗဏီများအလုပ်သမားဝန်ထမ်းရှာရန်နှင့် အလုပ်မိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No