:::

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရ နေထိုင်သူသစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း

Label
Location
Hit : 157
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:40:00

အလုပ်လက်မဲ့အလုပ်သမား အလုပ်အကိုင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် အလုပ်ခွင်သို့ပြန်ရောက် အားသာချက်မြင့်မားရန် ထိုင်နန်မြို့အစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ အလုပ်လက်မဲ့သူအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သင်တန်းကို အလှအပဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာသင်တန်း၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း စသည့်သင်တန်း ၅ မျိုးခွဲခြားထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No