:::

ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရအလုပ်လက်မဲ့သူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း

Label
Location
Hit : 136
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:40:00

အလုပ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအရင်းအမြစ်ကို ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန် ကျန်းဝခရိုင်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း၊ စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်ချက်အလိုက် အလုပ်လက်မဲ့သူနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်လိုအပ်ချက်အလိုက်ပျိုးထောင်ရန်အတွက် စာရင်းအင်းများခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီး ကျန်းဝခရိုင်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အလုပ်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန်စီမံထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာစသည့်သင်တန်းအမျိုးမျိုးပါ၀င်သည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် သင်တန်းသူများအား သက်ဆိုုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထွင်ရန်အစီအစဉ်များကို သင်တန်းကျောင်းမှလမ်းညွှန်ကူညီပေးမည်။

Was this information helpful? Yes    No