:::

ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု

Label
Location
Hit : 147
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:26:00

ကျန်းဝခရိုင်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းမြေပုံပလက်ဖောင်းက ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်သမားရှာလိုသောသတင်းဝဘ်ဆိုက်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျန်းဝခရိုင်အတွင်းအလုပ်သမားရှာခြင်းသတင်းများကိုဖော်ထုတ်ပေးထားသည်။ ၀ဘ်ဆိုက်တွင်ထွက်ကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်သတင်းများ၊ အလုပ်သတင်းမြေပုံ၊ သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေညွှန်ကြားချက်နှင့် အလုပ်သမားဦးစီးဌာနနောက်ဆုံးရသတင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးသွားမည်။

Was this information helpful? Yes    No