:::

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ အလုပ်လက်မဲ့သူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း

Label
Location
Hit : 214
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:42:00

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်လက်မဲ့သူများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းစီမံထားသည်။ သင်တန်းအသီးသီးမှခေါ်သွင်းသူမှာ အသက် ၁၅ နှစ် (အပါအဝင်) အထက်၊ အလုပ်ရှာလိုစိတ်ရှိပြီး အလုပ်စွမ်းရည်မပြည့်သော အလုပ်လက်မဲ့သူများကိုသာလက်ခံမည်။ သင်တန်းချိန်ကို နေ့ခင်းမှာစီစဉ်ထားပြီး သာမန်အလုပ်လက်မဲ့သူများ သင်တန်းစရိတ် ၂၀% ပေးဆောင်ရမည်။ သင်တန်းစရိတ်အားလုံးပေးရန်မလိုသောအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် သင်တန်းကိုအခမဲ့လာတက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် တက်ရောက်လာသောသင်တန်းသူများသည် အထူးသတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပါက သင်တန်းချိန် ၁ လအထက်၊ အပတ်စဉ် ၄ ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၄ နာရီအထက်၊ လစဉ်သင်တန်းချိန်စုစုပေါင်း ၁၀၀ နာရီအထက်ရှိသူများကို သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းအသုံးစရိတ်လျှောက်တင်ပေးလို့ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No