:::

ဖျင်တုံးခရိုင်နေထိုင်သူသစ်ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်

Label
Location
Hit : 163
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:28:00

ဖျင်တုံးခရိုင်အစိုးရမှ ဒေသ၊ ထွက်ကုန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူ၏မတူညီသောလိုအပ်ချက်အလိုက် သင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ တရားဥပဒေစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသတင်းစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ အလုပ်နေရာလွတ်တိုးချဲ့ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အလုပ်ထောက်ခံအကြံပြုခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No