:::

ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု

Label
Location
Hit : 257
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:26:00

ကျန်းဝခရိုင် ထွက်ကုန်လုပ်ငန်းမြေပုံပလက်ဖောင်းသည် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအထူးကဏ္ဍအဖြစ် ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ဝဘ်ဆိုက်မှ အလုပ်သမားရှာရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုပူးပေါင်းကာ ကျန်းဝခရိုင်အတွင်းအလုပ်သမားရှာနေသော သတင်းအကြောင်းအရာများအားထုတ်ဖော်ပေးသွားမည်။ အထူးကဏ္ဍတွင် ခရိုင်တွင်းထွက်ကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်သတင်း၊ အလုပ်အကိုင်သတင်းမြေပုံ၊ သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေညွှန်ကြားချက်နှင့် အလုပ်သမားဦးစီးဌာနမှ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No