:::

ထိုင်ကျုံးမြို့နေထိုင်သူသစ် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုနေရာများ

Label
Location
Hit : 179
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:28:00

နီးစပ်သောနေရာမှ နေထိုင်သူသစ် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ဖုန်းယွန်ဒေသတွင် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုစခန်းတည်ထောင်ထားပြီး တာ့ကြာ၊ တာ့တု၊ တာ့လီ၊ တုံးရှိ၊ ရှီးထွင်၊ တုံးချွီးနှင့်ဖုန်းကျိုး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဇုံ ၈ နေရာ၌ နေထိုင်သူသစ်အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်၊ လွယ်ကူသောအလုပ်သမားဥပဒေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရန် အလုပ်သမားဝန်ဆောင်မှုကောင်တာပြုလုပ်ထားသည်။ အလုပ်လိုအပ်သောနိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်အိမ်ထောင်ဖက်အား အလုပ်မိတ်ဆက်ပေးကာ တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်အလိုက် အလုပ်ရယူခြင်းမြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်ချက်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီး အလုပ်ကိုခိုင်မြဲစွာလုပ်နိုင်ရန်ကူညီမှုပေးထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No