:::

နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန် နှင့် ထိုင်ပေမြို့ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန်စမ်းသပ်စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

Label
Location
Hit : 157
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/5 下午 04:13:00

ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍဝဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း” ကဏ္ဍတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းနှင့် ထိုင်ပေမြို့မှအထူးတည်ထောင်ထားသော နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန်စမ်းသပ်စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No