:::

ဖျင်တုံးခရိုင် နေထိုင်သူသစ်များ အာအိုစီနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

Label
Location
Hit : 171
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/5 下午 04:13:00

ဖျင်တုံးခရိုင်အစိုးရ လူထုရေးရာရုံးဝဘ်ဆိုက်၏မူလစာမျက်နှာ-ခေါင်းစဉ်အလိုက်ကဏ္ဍများ-နိုင်ငံသားကဏ္ဍ-သက်ဆိုင်ရာသတင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှ “နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်တင်မှုဆိုင်ရာသိထားချက်” ကိုကလစ်နှိပ်ပြီး နေထိုင်သူသစ်၏မူလနိုင်ငံသားအလိုက် မိမိနိုင်ငံရဲ့စာသားဖြင့် နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဇယားကို ရွေးချယ်ကာ ကိုးကားအသုံးချနိုင်သည်။
နေထိုင်သူသစ်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန် စမ်းသပ်စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်:ဤကဏ္ဍတွင် နေထိုင်သူသစ်များ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန် စမ်းသပ်စာမေးပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သောလျှောက်လွှာနှင့် နှစ်စဉ်ဖြေဆိုပြီးသောမေးခွန်းများ၊ နောက်ပြီးတော့ ဤခရိုင်မှ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန် စမ်းသပ်စာမေးပွဲကျင်းပပုံကို ထည့်ပေးထားသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဌာန:ဖျင်တုံးခရိုင်အစိုးရ လူထုရေးရာရုံး သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

Was this information helpful? Yes    No