:::

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရီလန်ခရိုင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာမှ 「၂၀၁၆ ခုနှစ် အိမ်တိုင်ရာရောက်ဂရုစိုက်ပေးခြင်း၊ နေအိမ်သို့မေတ္တာပို့ ပြီး ပြည်သူများအဆင်ပြေစေရန် ခြေဆင်းလုပ်ဆောင်ဝန်ဆောင်မှု တိုးချဲ့အစီအစဉ်」ကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ထားသည်။ များများအသုံးချရန်ကြိုဆိုပါသည်။

Hit : 237
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/11/15 下午 03:51:00

ပြုစုစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ရန်နှင့် ရပ်ဝေးနယ်ပယ်ဒေသရှိနေထိုင်သူသစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ပိုမိုရင်းနှီးသော ပြည်သူ့အဆင်ပြေခြေဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေး ရန်အတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရီလန်ခရိုင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာမှ ဒေသအတွင်းရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလမ်းညွှန်ခြင်းကွန်ရက်အရင်းအမြစ်နှင့်ပူးပေါင်းကာ အစိုးရမှပြည်သူ့အဆင်ပြေခြေဆင်းဝန်ဆောင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်ပြီး ပြည်သူအပေါင်းတို့ ကိစ္စစုံစမ်းမေးမြန်းသည့်အချိန်ကိုတိုတောင်းစေသည်။ များများအသုံးချရန်ကြိုဆိုပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ခြေဆင်းဝန်ဆောင်မှု အချိန်ဇယားတွင်ကြည့်ရှှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No