:::

နန်ထိုခရိုင်အစိုးရ အလယ်တန်း မူလတန်း ဖြည့်စွက်ထောက်ကူကျောင်း

Label
Location
Hit : 162
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/5 下午 04:26:00

ပညာမတတ်သောပြည်သူ၊ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် တရုတ်ပြည်မအိမ်ထောင်ဖက် အခြေခံဘာသာရပ်အသိပညာသင်ကြားပေးရန် အလယ်တန်း မူလတန်း ဖြည့်စွက်ထောက်ကူကျောင်းပူးတွဲလုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤခရိုင်တွင် လက်ရှိကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေသော ဖြည့်စွက်ထောက်ကူကျောင်းများမှာ ယွိရင်း၊ ရန်ဖျင်၊ ဖျင်ဟိုမူလတန်းကျောင်း၊ နန်ထို၊ ချောက်ထွင်၊ ဖူလီ၊ ကျီကျီအလယ်တန်းကျောင်း။
အထက်တန်းဖြည့်စွက်ထောက်ကူကျောင်း၏တရားဝင်အမည်မှာ အဆင့်မြင့်လေ့လာမှုကျောင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကိစ္စကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း:049-2203430

Was this information helpful? Yes    No