:::

សេវាកម្មជួយរកការងារសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 190
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/7/27
ថ្ងៃខែថ : 2016/7/27 下午 02:59:00

ផ្តល់ជូននូវការពិគ្រោះពីការរកការងារ ការពិគ្រោះពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសេវារកការងារធ្វើជាដើមយ៉ាងងាយស្រួលចំពោះ ស្ថានភាពលម្អិតសូមចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ។


ចំពោះភរិយាបរទេសសូមទាក់ទងទៅកាន់៖ អ្នកនាងឈិនដែលមានទូរស័ព្ទលេខ02-25972222ផ្ទេរទៅលេខ712

ចំពោះភរិយាចិនដីគោកសូមទាក់ទងទៅកាន់៖អ្នកនាងយ៉ាង ដែលមានទូរស័ព្ទលេខ02-25972222ផ្ទេរទៅលេខ781

Was this information helpful? Yes    No