:::

Khóa học đào tạo tại chức dành cho nhân viên phiên dịch thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 205
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:26:00

Tổ chức vào ngày 9 tháng 7 năm 2016 và 14 tháng 10 năm 2016,

bắt đầu đăng ký từ hôm nay cho tới khi đủ số người.

Điện thoại liên hệ: 07-3303353

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không